Test formulario

var RecaptchaOptions = { theme : «clean» };
window.onload = function() { var N=navigator.appName, ua=navigator.userAgent, tem;var M=ua.match(/(opera|chrome|safari|firefox|msie)\/?\s*(\.?\d+(\.\d+)*)/i);if(M && (tem= ua.match(/version\/([\.\d]+)/i))!= null) M[2]= tem[1];M=M? [M[1], M[2]]: [N, navigator.appVersion, «-?»];var browserName = M[0];var form = document.getElementById(«__vtigerWebForm»), inputs = form.elements; form.onsubmit = function() { var required = [], att, val; for (var i = 0; i < inputs.length; i++) { att = inputs[i].getAttribute("required"); val = inputs[i].value; type = inputs[i].type; if(type == "email") {if(val != "") {var elemLabel = inputs[i].getAttribute("label");var emailFilter = /^[_/a-zA-Z0-9]+([!"#$%&()*+,./:;?\^_`{|}~-]?[a-zA-Z0-9/_/-])*@[a-zA-Z0-9]+([\_\-\.]?[a-zA-Z0-9]+)*\.([\-\_]?[a-zA-Z0-9])+(\.?[a-zA-Z0-9]+)?$/;var illegalChars= /[\(\)\\,\;\:\»\[\]]/ ;if (!emailFilter.test(val)) {alert(«For «+ elemLabel +» field please enter valid email address»); return false;} else if (val.match(illegalChars)) {alert(elemLabel +» field contains illegal characters»);return false;}}}if (att != null) { if (val.replace(/^\s+|\s+$/g, «») == «») { required.push(inputs[i].getAttribute(«label»)); } } } if (required.length > 0) { alert(«The following fields are required: » + required.join()); return false; } var numberTypeInputs = document.querySelectorAll(«input[type=number]»);for (var i = 0; i < numberTypeInputs.length; i++) { val = numberTypeInputs[i].value;var elemLabel = numberTypeInputs[i].getAttribute("label");var elemDataType = numberTypeInputs[i].getAttribute("datatype");if(val != "") {if(elemDataType == "double") {var numRegex = /^[+-]?\d+(\.\d+)?$/;}else{var numRegex = /^[+-]?\d+$/;}if (!numRegex.test(val)) {alert("For "+ elemLabel +" field please enter valid number"); return false;}}}var dateTypeInputs = document.querySelectorAll("input[type=date]");for (var i = 0; i < dateTypeInputs.length; i++) {dateVal = dateTypeInputs[i].value;var elemLabel = dateTypeInputs[i].getAttribute("label");if(dateVal != "") {var dateRegex = /^[1-9][0-9]{3}-(0[1-9]|1[0-2]|[1-9]{1})-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1]|[1-9]{1})$/;if(!dateRegex.test(dateVal)) {alert("For "+ elemLabel +" field please enter valid date in required format"); return false;}}}var inputElems = document.getElementsByTagName("input");var totalFileSize = 0;for(var i = 0; i 52428800) {alert(«Maximum allowed file size including all files is 50MB.»);return false;}var recaptchaValidationValue = document.getElementById(«recaptcha_validation_value»).value;if (recaptchaValidationValue!= true){var recaptchaResponseElement = document.getElementsByName(«recaptcha_response_field»)[0].value;var recaptchaChallengeElement = document.getElementsByName(«recaptcha_challenge_field»)[0].value;var captchaUrl = document.getElementById(«captchaUrl»).value;var url = captchaUrl+»?recaptcha_response_field=»+recaptchaResponseElement;url = url + «&recaptcha_challenge_field=»+recaptchaChallengeElement+»&callback=JSONPCallback»;jsonp.fetch(url);return false;}}; };var jsonp = {callbackCounter: 0,fetch: function(url) {url = url +»&callId=»+this.callbackCounter;var scriptTag = document.createElement(«SCRIPT»);scriptTag.src = url;scriptTag.async = true;scriptTag.id = «JSONPCallback_»+this.callbackCounter;scriptTag.type = «text/javascript»;document.getElementsByTagName(«HEAD»)[0].appendChild(scriptTag);this.callbackCounter++;}};function JSONPCallback(data) {if(data.result.success == true) {document.getElementById(«recaptcha_validation_value»).value = true;var form = document.getElementById(«__vtigerWebForm»);form.submit();} else {document.getElementById(«recaptcha_reload»).click();alert(«you entered wrong captcha»);}var element = document.getElementById(«JSONPCallback_»+data.result.callId);element.parentNode.removeChild(element);}
× ¿Necesitas ayuda?